Proces adopcyjny

Każda osoba/rodzina starająca się o adopcję charta musi przejść pozytywnie proces adopcyjny.

 

 

Na proces ten składają się na niego następujące kroki:

1. Rozmowa telefoniczna

W czasie tej rozmowy zbieramy ogólne informacje na temat warunków, jakie kandydaci na jego właścicieli mu zapewnią, ewentualne ograniczenia w adopcji - np. posiadanie innych zwierząt z którymi nowy członek rodziny musi się zgodzić, małych dzieci, itp.

2. Wizyta przedadopcyjna:

Jeżeli po rozmowie telefonicznej dom przejdzie do następnego etapu, nasz przedstawiciel uda się na wizytę przedadopcyjną. W czasie takiej wizyty konieczna jest  obecność wszystkich domowników.

3. Dodatkowe rozmowy:

W przypadku, gdy zachodzą jakieś wątpliwości lub coś wymaga wyjaśnienia, w rzadkich przypadkach, możliwa jest kolejna rozmowa lub wizyta.

4. Przekazanie psa, podpisanie umowy adopcyjnej:

Jeżeli w wyniku procesu adopcyjnego dom zostanie zaakceptowany oraz pies/suka o którą starają się adoptujący jest odpowiednia dla adoptujących, następuje przekazanie psa i podpisanie umowy adopcyjnej.

5. Wizyty poadopcyjne:

Po przekazaniu psa, adoptujący muszą dopełnić obowiązków określonych przez umowę adopcyjną i dostarczyć nam dokumenty potwierdzające dopełnienie tych obowiązków. Możliwe są także wizyty poadopcyjne, zgodnie z zapisem w umowie.

 

Uwaga:

Nasze zwierzęta nie są przeznaczone do rozrodu. Wszystkie są sterylizowane/kastrowane, a jeżeli nie jest to możliwe przed przekazaniem zwierzęcia, obowiązek ten jest przeniesiony na właściciela, który w terminie określonym w umowie adopcyjnej musi dokonać sterylizacji/kastracji i udokumentować ten fakt przed nami.

W przypadku, gdy to postanowienie nie jest dopełnione, albo pies/suka zostały rozmnożone, zwierzę zostanie odebrane właścicielowi, a w stosunku do właściciela zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje na mocy prawa.